Friday, July 6, 2007

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 - 2010
TERAS 1 : MEMBINA NEGARA BANGSA
Membina negara bangsa melalui pendidikan bertujuan melahirkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal, patriotik dan cintakan negara serta menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa
TERAS 2 : MEMBANGUN MODAL INSAN
Pembangunan modal insan di bawah PIPP memberi tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diripelajar bagi melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam sains danteknologi, inovatif, kreatif serta boleh dipasarkan.
TERAS 3 : MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN
Memperkasakan sekolah kebangsaan (rendah dan menengah) agarsekolah-sekolah itu menjadi pilihan rakyat. Selaras dengan usaha itu,KPM akan melengkapkan SK dengan kemudahan pendidikan yang mencukupi,berkualiti, terkini dan guru terlatih mengikut opsyen serta bilanganstaf sokongan mengikut keperluan. Seterusnya, sebagai teras keempat,KPM akan berusaha merapatkan jurang pendidikan dengan membangunkaninfrastruktur dan kemudahan khususnya diluar bandar seperti Sabah danSarawak.
TERAS 4 : MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN
KPM akan memperbanyakkan bantuan kepada pelajar miskin, keperluan khas, kumpulan minoriti, mengurangkan jurang digital serta menempatkan guru terlatih.
TERAS 5 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN
Memartabatkan profesion keguruan bagi memastikan profesion itu dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan. Sebahagian daripada usaha itu ialah menaik taraf maktab perguruan kepada institutpendidikan guru bagi meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah.
TERAS 6 : MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUTSI PENDIDIKAN
Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan membentuk bahagian kecemerlangan sekolah berasaskan akademik, kokurikulum dan sukan atau bidang-bidang khusus yang lain. Sekolah yang terpilih akan dirangkaikan dengan institusi ternama tempatan dan luarnegara dengan menawarkan pelbagai peperiksaan peringkat antarabangsaseperti International Baccalaureate serta dijadikan sekolah contoh.

1 comment:

Anonymous said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV de Plasma, I hope you enjoy. The address is http://tv-de-plasma.blogspot.com. A hug.